ZAKAJ JE POTREBNO UVESTI ALKOHOL NA DELOVNEM MESTU?

1. Delavci bodo sigurno prišli na delo.
2.Z
manjšuje stres
3. Pripelje do iskrenega komuniciranja.
4. Zmanjšuje izostanke z dela zaradi popivanja prejš
nji dan
5. Zmanjšuje kreganje o nizkih plač
ah
6. Od delavcev boste slišali kar mislijo in ne kar šefi ž
elijo
7. Zmanjšuje stroš
ke gretja
8. Poveži
te zadovoljstvo z delom; slab posel, te sploh ne briga.
9. Zmanjš
uje potrebo po dopustu - ljudje komaj čakajo, da se vrnejo na delo
10. Sodelavci izgledajo lepši in privlačnejš
i
11. Hrana v menzi je neverjetno okusna
12. Pijani šefi lažje dajejo poviš
ice
13. Ce slučajno prdneš na sestanku, te sploh ni sram.