Citron premika nov mejnik z razkritjem svoje najnoveje kreacije, vozila C4 Cactus, ki je pravi odraz nove pozicije prodajnega programa znamke Citron na trgu. Po uspenem lansiranju prestine ponudbe, linije DS, Citron prehaja v ofenzivo s svojo ponudbo najbolje prodajanih modelov. V nekaj besedah gre za modele, ki nudijo bolj drzen dizajn, ve udobja in ve uporabne tehnologije po zmerni ceni in pa tudi za nove naine potronje avtomobila, kot je ponudba nakupa na kilometer in nenazadnje za novo izkunjo za stranko, zasnovano na veji preglednosti po zaslugi isto novega digitalnega pripomoka Citron Advisor.


Citron predstavlja vozilo Citron C4 Cactus. Nov model za novo pozicijo na trgu: Ve dizajna, ve udobja, ve uporabne tehnologije in vse to po zmerni ceni, s temi besedami je Frdric Banzet, generalni direktor Citron, povzel novo pozicijo prodajnega programa znamke Citron na trgu.C4 Cactus pooseblja preobrat, ki se ga je Citron odloil izbrati za svojo ponudbo najbolje prodajanih modelov, ki predstavlja 80 % celotne prodajne koliine. Preobrat, ki ga bo zaznamovalo tisto, po emer blagovna znamka slovi od samih zaetkov dalje: zdruitev kreativnosti in tehnologije v prid dobremu poutju.
Novi naini nakupa za nov nain potronje avtomobila v prihodnosti
Prietek prodaje tega novega modela, ki je predviden za konec prvega poletja 2014, bo Citron proslavil z uvedbo dveh novih nainov nakupa:
ponudba po meri (odvisno od drave), pri kateri si bo stranka lahko izbrala meseni paval glede na njene finanne zmonosti in storitve, ki jih zares potrebuje,
ponudba nakupa na kilometer (odvisno od drave) z obljubo stranki, da bo plaala samo toliko, kolikor dejansko porabi glede na tevilo prevoenih kilometrov.
S tema dvema ponudbama, ki pokrivata stroke nakupa, vzdrevanja in zavarovanja bo Citron svojim strankam omogoal povsem pregledno vodenje razpololjivih sredstev od enega meseca do drugega.

Nova izkunja za stranke Citron in vi za vejo preglednost
Da bi storila e en korak ve v odnosih s svojimi strankami, znamka Citron uvaja novo serijo obljub Citron in VI, katere glavni motiv je preglednost: obljuba o vzpostavitvi telefonskega stika z nezadovoljno stranko v roku najkasneje 24 ur, o predaji opranega vozila stranki po konanem posegu v servisni delavnici . Omenjenim obljubam, ki se bodo v mrei zaele postopoma izvajati v drugem polletju letonjega leta, se pridruuje e uvedba novega pripomoka, ki smo ga poimenovali Citron Advisor. Gre za spletno mesto, na katerem bodo lahko stranke objavile svoje mnenje po zakljuenem obisku prodajnega mesta blagovne znamke. Pripomoek, ki je povsem prilagojen dananjim navadam, saj 70 % strank zaupa mnenjem drugih strank, objavljenih na spletnih straneh*.
S tem novim pozicioniranjem, ki sega od proizvoda vse tja do storitev, bomo vlili novo mo in nov zagon nai ponudbi najbolje prodajanih modelov, naemu izboru vozil Citron, ki bo poleg linije DS znova dosegel svojo veliino. Zdaj imamo v rokah dve ponudbi, ki sta obe enako moni in vplivni, vsaka namenjena svoji ciljni skupini strank in vsaka s svojim nainom izraanja. In na ta nain bo Citron e naprej zaznamoval zgodovino avtomobilizma s svojim peatom, zakljuuje Frdric Banzet.
Vir: Citron