• Sponzor

 • CitroenBilten on Social Network

  Post on our wall and press like it

 • Dobrodošli na straneh portala Citroen Bilten

  Citroen Bilten portal je takšen, kot ga ustvarjate predvsem VI se pravi člani portala in pa tudi novi in naključni obiskovalci. Celotna vsebina, izgled, zanimivosti in aktualnost je odvisna samo od vas, vaših želja dobre volje in podpore.
  Torej postanite član našega portala in se registrirajte še danes. http://www.citroenbilten.com/forum/register.php

  Že registrirane člane prosimo, da si čim prej uredite svoje profile. Dodajte nove sveže podatke, predstavite svoje povezave, strani, dodajte slike in avatarje, uredite si svoj foto album.
  http://www.citroenbilten.com/forum/usercp.php

  Dodajte zanimive slike in fotografije ter ostalo v album. Slike so lahko javne ali zasebne.
  http://www.citroenbilten.com/forum/album.php

  NOVO Citroen BLOG
  Vsak registriran uporabnik ima svoj blog. Torej, če še niste blogerji to lahko postanete sedaj. Svoj blog kompletno sami upravlajte, kreirate. Torej lahko pišete tu svoje prispevke v vseh jezikih, ali pripnete vsebine iz drugih poralov strani forumov in jih delete z drugimi ali jih hranite le zasebno. Povabite tudi druge blogerje in dodajte na blog čim bolj pestre vsebine torej ne samo avtomobilstično pobarvane.
  Vabljeni vsi na naš CitoenBilten Blog.
  http://www.citroenbilten.com/forum/blog.php

  Portal
  Po mnogih letih delovanja imamo sedaj na voljo tudi portal, kjer lahko objavljamo vs eno novice, članke in tudi vse multimedidke vsebine.
  http://www.citroenbilten.com/forum/content.php

  Iščemo vse že registriane člane in vse nove člane, ki imajo kaj dobre volje in bi radi poskrbeli za objavo vseh aktualnih Citroen vsebin kot tudi, da nam pomagajo urediti staro, zgodovino in tudi starejše zanimive pripevke, da bodo dostopni vsem, ki jih to zanima oziroma jih v bodoče še utegne zanimati.

  Citroen Bilten se vsa ta dolga leta obstoja financira in obstaja le zaradi prostovoljnega dela in porablejnga časa nekaterih posameznikov. Edini vir financiranja so prispevki članov foruma in donacije. Da ne bomo vedno iste osebe, ki same vse financirajo in vzdržujemo upamo, da se bo z vzpostavitvijo novega sistema za donacije in članstvo še kdo spomnil tudi na materialno podporo usvtarjalcem in vsem obiskovcem tega portala.

  Brez teh prispevkov tudi portala ne bi mogli imeti. Že vnaprej hvala vsem.
  http://www.citroenbilten.com/forum/misc.php?do=donate

  In še prošnja, da nam pomagate naredti naš postal bolj prepoznaven in bolj obiskan.
  Dodajte na vse svoje profile, podpise in svoje osebne in ostale strani obvezno tudi našo povezavo. Dodajte in omenite jo vedno, ko sodelujete tudi na drugih straneh forumih portalih. Povabite svoje znance sosede mimoidoče in vse ostale na naš portal osebno ali posredno in jim pomagajte z naseveti, da bodo nekoč tudi oni naši redni člani. Za referenco uporabite povezavo

  http://www.citroenbilten.com/  Citroen Bulletin of the portal is as good as you create and edit registered users and all new vistors are our owner and creator. The entire contents, images, news, updating it depends on you, your wishes of good will and support.
  So become a member of our portal and do it today.
  http://www.citroenbilten.com/forum/register.php
  Already registered members, please you the renovation of the edit your profile. Add new fresh data, present your links to your and other interesting pages, add images, avatars, edit their albums, information and everything you portal currently offers.
  http://www.citroenbilten.com/forum/usercp.php

  Add interesting pictures and photos, and remained in the album. Images may be public or private.
  http://www.citroenbilten.com/forum/album.php
  Citroen NEW BLOG
  Each registered user has at its disposal and its administration Citroen Blog. So if you have not this could become a blogger now. Our blogs are completely manage themselves, so create it now. You can write your posts in all languages, or attach content from other portals, various news, contributions from other blogs and forums, in short, everything you wish. Content can share with others or just keep it private. Invite other blogger on the blog and add rich content as much as possible, therefore, not only Automobile-oriented. Invited all to our CitoenBilten Blog.
  http://www.citroenbilten.com/forum/blog.php
  Portal
  After many years of operation we have now also available portal where you can Publish all contents, news, articles and all multimedia content on first page of Citroen Bilten.
  http://www.citroenbilten.com/forum/content.php
  Without these contributions, the portal could not have. Thanks in advance to all.
  http://www.citroenbilten.com/forum/misc.php?do=donate

  And asked to help us make our CitroenBilten.net more visible and more visited.
  Add to all of your profiles, signatures, and their identity and our connection to the other side.
  Add to mention it whenever collaborate on other sites forums portals.
  Invite your acquaintances and neighbors, passers-by any other person on our portal or indirectly, and help them with advice that one day they too will our regular members.
  For reference, use the link
  http://www.citroenbilten.com/
  Any comments suggestions problems can directly report the problems to admin 2CV or email editor at citroenbilten.com
  CitroenBilten.com portal is dead, and uninteresting, the problem often is that you are willing and acting in this direction our members. So, if any, at least a little your time and the resultant be large and visible.